Co to jest czyszczenie suchym lodem i jak działa?

Co to jest czyszczenie suchym lodem i jak działa?

Czyszczenie suchym lodem to czyszczenie granulkami suchego lodu, składającymi się ze stałego dwutlenku węgla. Granulki są piaskowane na powierzchnię, która ma być czyszczona z dużą prędkością. Zanieczyszczenia są usuwane w wyniku kilku współdziałających procesów fizycznych.

Dokładny proces czyszczenia – co się naprawdę dzieje?

Granulki (-78 ° C) chłodzą natychmiast powierzchnię czyszczonego obiektu. Przylegające zanieczyszczone substancje stają się kruche i tracą elastyczność. Ze względu na różne współczynniki rozszerzania się zanieczyszczeń i materiału nośnika w warstwie granicznej powstają naprężenia mechaniczne. Bezpośrednio po uderzeniu suchy lód jest w stanie gazowym.

Co jest takiego specjalnego w procesie suchego lodu?

  • Jedynie usunięte pozostałości nieczystości należy usunąć
  • Bez dodatkowej obróbki lub suszenia
  • Oczyszczone maszyny lub powierzchnie można natychmiast przywrócić do pracy
  • Brak ścierania powierzchni, co wydłuża żywotność
  • Maszyny i systemy nie muszą być demontowane do czyszczenia
  • Krótkie przestoje

Podczas piaskowania suchym lodem powierzchnię należy oczyścić za pomocą granulatu CO2 o ciśnieniu 2-16 barów i prędkości do 300 m / s.

W tym przypadku ważną rolę odgrywają 3 czynniki:

Efekt sublimacji

W czasie kontaktu zanieczyszczenie jest spowodowane silnym przechłodzeniem CO2 (-78 ° C). Z powodu wynikającego napięcia termicznego warstwa rozpuszcza się z materiału podstawowego. Przy pomocy prędkości kolejno uderzających granulek powłoka jest następnie całkowicie usuwana.

Efekt kinetyczny

Ze względu na wysoką prędkość uderzenia i wysoką temperaturę ujemną -78 ° C brud zamarza błyskawicznie i tworzą się pęknięcia, umożliwiając wnikanie kolejnych granulek głębiej w brud.

Efekt termiczny

Ponieważ zanieczyszczenie w stanie zamrożonym ma inne właściwości niż w stanie normalnym, takie jak wyższa waga i inna gęstość, zanieczyszczenie traci przyczepność i połączenie z powierzchnią i odpada.

Leave a Reply

Your email address will not be published.